Thursday, May 20, 2010

Βουρδουλα;


Στο εφετείο λέει παίρνουνε τηλέφωνο για βόμβα κάθε Παρασκευή απόγευμα και Δευτέρα πρωί για να κάνουν καλό τριημεράκι οι εργαζόμενοι.

Έχετε σκεφτεί ποτέ πως πρέπει να πτωχεύσουμε; Πρέπει σαν λαός να εξαθλιωθούμε. Πρέπει βιωματικά να περάσει μέσα σε όσους ζουν σε αυτήν την συγκυρία, πως όλα έχουν ένα τίμημα, πως το "ελα μωρέ τώρα", το "ωχ αδερφέ" και τα "ξέρεις μωρέ πως είναι τώρα στην Ελλάδα" μπορούν να σε κάνουν να πεινάσεις, να πονέσεις και να δυστυχήσεις.

Προσωπικά πιστεύω πως αυτό θα συμβεί. Αλλά η τιμωρία μας αυτή (όσο κι αν είναι και άλλοι οι παράγοντες που την επιφέρουν) πρέπει να συνδεθεί με αυτά τα χαρακτηρηστικά, να τα ενοχοποιήσει.

Αυτό αντιλαμβάνομαι και ως ευκαιρία. Έχεις μια λογιστική πτώχευση ενός κράτους που πέφτει στη φάκα του ελλείματος, του χρέους του και των αχαλίνωτων αγορών. Έχεις την παράλληλη απαξίωση βασικών αρχών του καπιταλισμού με την ανατροπή συναλλαγματικών μεγεθών σταθερών επί δεκαετίες. Πολλές χώρες θα μου πεις έχουν και μεγάλα χρέη και μεγάλα ελλείματα. Ο μέσος πολίτης τους όμως είναι πολύ πιο αυτάρκης από τον μέσο Έλληνα που χρεωνόταν τα κέρατά του για να αλλάζει κάθε 2 χρόνια αυτοκίνητο. Ορίζεις ως αίτιο την "ελληνική αντίληψη" και τους "πολιτικούς χειρισμούς", πτωχεύεις και πας παρακάτω. Τσακα τσάκα. Αλλιώς; Στοχοποιούνται οι κερδοσκόποι ως άλλοι "στρατηγοί άνεμοι" και μετά από 10 χρόνια λιτότητας εσύ συνεχίζεις να ονειρεύεσαι μια θέση στο δημόσιο και συνεχίζεις να ψηφίζεις τους μεν ή τους δε. Δεν έχεις ακόμα καταλάβει πως αυτό δεν γίνεται;

All in all? 1. Παράταση του προβλήματος, 2. Επίσπευσή του.

Διάλεξε.

Ψτ! Και που σαι; Γρήγορα.

Wednesday, May 12, 2010

Ο Ταϋγετος στα ταξιδιωτικά του Κ.Ουράνη


Τα ταξιδιωτικά κείμενα του Κώστα Ουράνη είναι εκπληκτικά. Ο άνθρωπος είχε ακονίσει και εξευγενίσει όλες του τις αισθήσεις. Στο παρακάτω απόσπασμα μια ασσύληπτη περιγραφή ενός... βουνού: Ταϋγετος.

Ὁ Ταΰγετος (ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἑλλάδα»)

[...]Κανένα βουνὸ ἀπ᾿ ὅσα εἶδα στὴ ζωή μου - ἀπὸ τὸ Μὸν Μπλὰν μὲ τὰ - αἰώνια ἀπάτητα χιόνια ἴσαμε τὶς πιὸ ἄγριες ἱσπανικὲς «σιέρρες» δέ μου ἔκανε ποτὲ τὴν ἐντύπωση ποὺ αἰσθάνθηκα, ποὺ δέχθηκα, κατάστηθα θὰ ἔπρεπε νὰ πῶ, ὅταν ἀπὸ μία ψηλὴ καμπὴ τοῦ ἁμαξιτοῦ δρόμου πρὸς τὴ Σπάρτη ἀντίκρισα τὸν Ταΰγετο σ᾿ ὅλο τοῦτο ἐπιβλητικὸ ὕψος. Δὲ φανταζόμουν ποτὲ ὅτι θὰ ὑπῆρχε βουνὸ μὲ τέτοιο χαρακτῆρα, τέτοιαν ἀτομικότητα. Ἡ εἰκόνα του ἦταν ἄφθαστα μεγαλοπρεπής. Παρουσιάζεται στηριγμένος σὲ τεράστιες, συμπαγεῖς πλαγιές, παρόμοιες μὲ στηρίγματα τειχῶν, χρώματος μὸβ καὶ μολυβένιου, καὶ «οἱ κορφές του, ποὺ ἔχουν σχήματα πυραμίδων ξεκόβονται στὸ γαλανὸ οὐρανὸ κατακάθαρα καὶ σκληρά. Δὲν ὑπάρχουν, ὅπως συμβαίνει μ᾿ ἄλλα ψηλὰ βουνά, μικρότερες βουνοσειρὲς νὰ τὸν μισοκρύβουν καὶ νὰ ἐμποδίζουν ν᾿ ἀγκαλιάσει κανεὶς μὲ μιὰ ματιὰ ὁλόκληρο τὸ ὕψος του. Ἀπὸ τὴν κοιλάδα τῆς Σπάρτης, ὅπου κάνει φιδίσιους ἑλιγμοὺς ὁ Εὐρώτας, καὶ ποὺ ἁπλώνεται σὰ μιὰ θάλασσα πρασινάδας, ὁ Ταΰγετος σηκώνεται ἀνεμπόδιστος, ἴσιος, ὥριμος καὶ δυνατὸς μὲ μία περήφανη ἀνάταση - ἴσαμε τὸ ὕψος τῶν χιονοσκεπασμένων κορυφῶν του. Καθὼς ἐμφανίζεται ἔτσι, δὲ δίνει μόνο μιὰ ἐντύπωση μεγαλείου, ἀλλὰ καὶ μία βαθιὰ συγκίνηση.

Δὲν τὸν φαντάζεται κανεὶς ἄψυχο: παγερὴ αἰωνιότητα ὕλης. Καθὼς ὑψώνεται θεόρατος καὶ δυνατός, σκιάζοντας τὴ μεγάλη πεδιάδα, φαντάζει σὰ μιὰ ἔμψυχη παρουσία, σὰ νὰ εἶναι ὁ τιτανικὸς φρουρός της - καὶ δίνει πραγματικὰ τὸ μάθημα ἐκεῖνο τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς δύναμης, ποὺ ἔνοιωσε ὁ Μωρὶς Μπαρρές, ὅταν τὸν εἶδε καὶ μὲ τὸ ὁποῖο ἐξήγησε τὸ πολεμικὸ θαῦμα τῆς ἀρχαίας Σπάρτης. Ἀληθινά, ἀφοῦ δεῖ κανεὶς τὸν Ταΰγετο, ἐννοεῖ καλύτερα, ἐννοεῖ ἐντελῶς, πὼς ὑπῆρξε ἡ φυλὴ αὐτὴ περήφανη, ἡ ἐξαίσια ἀνδρική, ἡ λιτή, ἡ αὐστηρὴ καὶ πολεμόχαρη, ποὺ ἔζησε στὴν κοιλάδα αὐτὴ τῆς Σπάρτης χωρὶς νὰ νοιώσει ποτὲ τὴν ἀνάγκη νὰ περιτειχίσει Ἀκροπόλεις γιὰ νὰ καταφεύγει σ᾿ αὐτὲς σὲ ὧρες ἐχθρικῶν ἐπιδρομῶν. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀντίκριζαν καθημερινὰ τὸν Τιτᾶνα αὐτὸν ποὺ λέγονταν Ταΰγετος, ποὺ ἀνέπνεαν τὸν ἀέρα ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ τὶς κορυφές του, ποὺ αἰσθάνονταν ὄχι τὸ βάρος του πάνω στὴν πεδιάδα τους, ἀλλὰ τὸ ἀγέρωχο ὕψος του, δὲν ἦταν δυνατό, στὶς ἐποχὲς ἐκεῖνες τῶν πολέμων καὶ τῶν στενῶν πατρίδων, νὰ μὴ ἀναπτυχθοῦν σὲ χαλύβδινους καὶ περήφανους πολεμιστὲς καὶ νὰ μὴ θέσουν τὴ φυλή τους ἀνώτερη καὶ ἀπὸ τὸν πολιτισμὸ τῶν Ἀθηνῶν ...

Ἄλλοτε, πρὶν δῶ ἀκόμα τὸν Ταΰγετο, θεωροῦσα κι ἐγώ, μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, κατώτερη τὴ φυλὴ αὐτὴ ποὺ χάθηκε ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς χωρὶς νὰ ἀφήσει στοὺς αἰῶνες τίποτα γιὰ νὰ θυμίζει τὴ διάβασή της: οὔτε ναό, οὔτε ἕνα ἔργο τέχνης. Τώρα αἰσθάνομαι ὅτι oι Σπαρτιᾶτες «ἄφησαν» ὡς μνημεῖο τους τὸν Ταΰγετο γιατὶ, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν περήφανη παρουσία του, ὕψωσαν σὰν τὴν ψυχή τους ἴσαμε τὴν ψηλότερη κορφή του κι ἔγιναν ἕνα μ᾿ αὐτόν[...].

Tuesday, May 4, 2010

ΠΑΜΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΟΛΟΥ

Κόντρα κυβέρνησης-ΚΚΕ
Έληξε η κατάληψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
Τα δύο πανό που αναρτήθηκαν

Αθήνα

Τελευταία ενημέρωση 15:17
Τερματίστηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί η κατάληψη που πραγματοποίησαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης μέλη του ΠΑΜΕ, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα λιτότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Οι διαδηλωτές αποχώρησαν, έπειτα από διαβουλεύσεις και κατόπιν παρέμβασης του εισαγγελέα, προκειμένου να μην ασκηθούν ποινικές διώξεις εις βάρος τους.

Η κατάληψη άρχισε στις 6 το πρωί της Τρίτης, όταν περίπου 200 μέλη του ΠΑΜΕ ανέβηκαν στον Ιερό Βράχο και ανήρτησαν δύο πανό (στα ελληνικά και τα αγγλικά) με το σύνθημα «Λαοί της Ευρώπης ξεσηκωθείτε».

Κόντρα κυβέρνησης-ΚΚΕ

Στο θέμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής ασκώντας δριμύτατη κριτική στην ηγεσία του ΚΚΕ. «Δυστυχώς το ΠΑΜΕ έχει αναλάβει κατ΄εργολαβία την υπονόμευση του τουρισμού και αυτό γίνεται με την ευθύνη του ΚΚΕ, αντιδρώντας στην αποβίβαση τουριστών στο λιμάνι του Πειραιά και βεβηλώνοντας την Ακρόπολη.»

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ είναι υπόλογα για τα έσοδα που χάνονται από τον τουρισμό, για τις δουλειές που χάνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και θα πρέπει να απολογηθούν.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρακολουθεί και να δρα με ισορροπία, σύνεση και ψυχραιμία, αλλά η ανάγκη καταδίκης τέτοιου είδους, υποτίθεται ακτιβιστικών, ενεργειών είναι εντονότατη και θα πρέπει να τη συμμεριστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις» κατέληξε.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού καταδίκασε το γεγονός, λέγοντας:

«Η κίνηση εκτός από επικίνδυνη για τα μνημεία και τους φύλακες, είναι παράνομη και διασύρει την Ελλάδα σε κάθε γωνιά της γης.

» Την ώρα που δίνουμε μια σκληρή μάχη σε όλο τον κόσμο για να ανακάμψει ο ελληνικός τουρισμός, για να βρουν δουλειά χιλιάδες άνθρωποι που μαστίζονται από την ανεργία, η πράξη αυτή είναι τουλάχιστον ανεύθυνη και μικροκομματική.

» Αντί να εργαζόμαστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε την πατρίδα μας να βγει από την κρίση, κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία για προσωπικά και παραταξιακά οφέλη. Την κίνηση αυτή καταδικάζει σύσσωμος ο ελληνικός λαός.

» Ελπίζουμε ότι θα την καταδικάσει και η ηγεσία του ΚΚΕ.»

Η απάντηση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του δηλώνει ότι τα μέλη του ΠΑΜΕ δεν εμπόδισαν την είσοδο τουριστών.

«Η αλήθεια είναι ότι με παρέμβαση των μελών του ΚΚΕ άνοιξε η πύλη της Ακρόπολης για όλους τους επισκέπτες που κρατούσαν κλειστή οι αρμόδιοι με άνωθεν εντολή. Όμως η είσοδος των τουριστών απαγορεύτηκε και πάλι από την αστυνομία.

» [...] Για τη χώρα αποτελεί τιμή και όχι δυσφήμιση η αγωνιστική δράση του ΚΚΕ, των εργαζομένων, του λαού. Δυσφήμιση αποτελεί η πολιτική που ενώ σφάζει το λαό, τον καλεί σε υποταγή.»

Newsroom ΔΟΛ


------------------------------------------

Ουδέν σχόλιον.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails